Соёмбын тухай
Монгол төрийн бэлгэдэл соёмбо
Соёмбо даатгал

СОЁМБОМонгол төрийн бэлгэдэл

Гурван дөлт гал

Соёмбо тэмдэг нь Монголын ард түмэн гал мэт мандан бадарч, наран саран мэт гэрэлтэн мөнхжиж, сум мэт хурц шулуун, хуяг мэт бат бэх байж, загас мэт сонор соргог, өнөр өтгөн явж, арга билгээ хослон төмөр хэрэм лугаа адил төр улсаа хамгаалъя гэсэн гүн гүнзгий утга санааг агуулсан байдаг байна.