ЗААВАРЧИЛГАА: Энэхүү МАЯГТ-ын хариулт нь бүрэн дүүрэн бөглөгдсөн байх ёстой. Ямар нэгэн асуултанд хариулахдаа товчилсон үг хэрэглэж болохгүй. Асуулт бүр чухал бөгөөд зохих хариултыг өгсөн байх ёстой. Энэ анкетанд худал хуурмаг мэдээлэл өгөх нь таны Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахад хүргэнэ.
Энэхүү анкетад та дараах бичиг баримтуудыг хавсаргана уу. Үүнд:
1. боловсролын гэрчилгээ, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, сургалтын гэрчилгээний хуулбарууд
2. өмнөх ажил олгогчоос гаргасан ажил байдлын тодорхойлолт
3. ял шийтгэлгүй тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
4. иргэний үнэмлэхний хуулбар
5. 2 хувь цээж зураг
Powered by Simfatic Forms (web form creator), evaluation version. The registered version does not add this box.