Иргэний даатгал
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт

Энэхүү даатгал нь  гэнэтийн өвчлөлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдаж түүний улмаас орлого алдаж, санхүүгийн чадавхи муудахаас сэргийлнэ.

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Энэхүү даатгалын онцлог нь даатгалын зүйл хувьд өндөр үнэлгээ бүхий байдаг. Аливаа байгууллагын эдгээр үнэтэй техник хэрэгслийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалахаас түүнээс шалтгаалж бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдахаас сэргийлнэ.

Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал

Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал

Барилга байгууламжаас бусад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг энэ даатгалаар энэ даатгалаар даатгана. Даатгуулагчийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалж урьдчилан тооцоогүй санхүүгийн хүндрэлээс сэргийлнэ.

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Санамсаргүй болгоомжгүй үйлдлийн улмаас бусдын эд хөрөнгө, амь насанд учирсан хохирлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

Гадаадад зорчигчийн даатгал

Гадаадад зорчигчийн даатгал

Та аялалдаа гарахад бэлэн байна уу?

Гадаадад аялах таатай мөчийг аяллын тийз, аяны цүнхгүйгээр төсөөлдөггүй шиг бүхий л замын турш хань болж, тав тухтай сэтгэл тайван аялах нөхцлийг тань хангадаг даатгалын гэрээгээ гартаа ойр авч яваарай.

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Хэзээч, хаана ч, ямар ч үед Та ердөө л бидэнд мэдэгдчих, бид бусдыг нь хийнэ. Даатгал хийлгэх гэдэг цаг хугацаа шаардсан нүсэр ажил биш болсон шүү.

Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал

Энэхүү даатгалын хамгаалалт нь гэнэтийн ослын улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирвал бэлэн мөнгөний нөхөн төлбөр олгоно.