Байгууллагын даатгал
Гадаад ачаа тээврийн  даатгал

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Тээвэрлэгчтэй хийсэн гэрээнээс үл  хамааран ямар ч тээвэрлэлтийн үед хохирол учирах магадлалтай байдаг. Иймд бид ачаа тээврийн эздэд найдвартай  даатгалын хамгаалалтыг санал болгож байна.

Дотоод ачаа тээврийн даатгал

Монголын нөхцөлд тээвэрлэлт хийх дэд бүтцийн тааруу хөгжлийн шалтгаалан шороон замаар тээвэрлэх шаардлага гардаг. Иймд бид ачаа тээврийн эздэд найдвартай  даатгалын хамгаалалтыг санал болгож байна.

Зорчин явагч тээвэрлэгч  хариуцлагын даатгал

Зорчин явагч тээвэрлэгч хариуцлагын даатгал

Зорчигч тээвэрлэгч нь тухайн зорчигчдыг зорьсон газарт хүргэхээс тэдний амь эрүүл, мэндийн төлөө хариуцлага хүлээдэг.Энэ бүтээгдэхүүн нь зорчигч тээвэрлэгчийн уг хариуцлагыг даатгахад оршдог.

Олон нийтийн өмнө хүлээх  хариуцлагын даатгал

Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал

Аж ахуйн нэгжийн явуулж аливаа үйл ажиллагаа гуравдагч этгээд ямар нэг байдлаар аюул заналхийлж байдаг. Байгууллагадаа санамсаргүй үйл ажиллагаанаас болж хохирол учруулахыг хүсэхгүй бол энэхүү даатгалын сонгоорой.

Ажиллагсдын хариуцлагын  даатгал

Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал

Ажиллагсдын хариуцлагын даатгалын тусгай нөхцөлийн даатгалын зүйл нь ажиллагсдын хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндсэн ажил, үүргээ гүйцэтгэх явцад санамсаргүй үйлдлийнулмаасашиглажбайгаа өмчлөгчийн буюуажилолгогчийнэдхөрөнгөнд хохирол учруулснаас үүсэх хуулийн хариуцлага байна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгалын тусгай нөхцөлийн даатгалын зүйл нь даатгуулагчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болон үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн үр дүнгээс шалтгаалан үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас үүсэх хуулийн хариуцлага байна.

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Даатгуулах зүйл нь даатгуулагчийн эзэмшлийн эсвэл хариуцлагад байгаа хүнд болон тусгай зориулалтын машин механиз, эд хөрөнгө байна

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Энэхүү даатгалын онцлог нь даатгалын зүйл хувьд өндөр үнэлгээ бүхий байдаг. Аливаа байгууллагын эдгээр үнэтэй техник хэрэгслийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалахаас түүнээс шалтгаалж бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдахаас сэргийлнэ.

Газрын тос нефть бүтээгдэхүүний даатгал

Газрын тос нефть бүтээгдэхүүний даатгал

Энэхүү даатгалын зорилго нь даатгуулагч болзошгүй эрсдэлийн улмаас өөрийн эзэмшлийн эсвэл хариуцлагад байгаа эд хөрөнгө, шатах тослох, материалд  учирч болох хохирлоос даатгуулахад оршино.

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан эдийн бус хохирлыг даатгалаар  хялбархан зохицуулах боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагыг Ерөнхий хариуцлагын даатгалын

Эд хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

Барилга байгууламжаас бусад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг энэ даатгалаар энэ даатгалаар даатгана. Даатгуулагчийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалж урьдчилан тооцоогүй санхүүгийн хүндрэлээс сэргийлнэ.

Барилга угсралтын ажлын даатгал

Барилга угсралтын ажлын даатгал

Даатгуулчихаад айх юмгүй ажлаа хийвэл ямар вэ? Барилга байгууламжийг барих, угсрах, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үед дараахь зүйлсийг даатгуулах нь ажлын гүйцэтгэл, барилгын чанар, найдварт байдлыг хангахад онцгой үүрэгтэй байдаг. 

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Санамсаргүй болгоомжгүй үйлдлийн улмаас бусдын эд хөрөнгө, амь насанд учирсан хохирлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

Барилга, байгууламжийн даатгал

Барилга, байгууламжийн даатгал

Таны үнэт өмч- Бидний үнэнч хамгаалал.   Айл өрх, албан газрын алинд нь ч үнэт өв хөрөнгө нь болж байдаг байшин барилгаа хамгаалах, тордож арчилах нь ажил амьдралын томоохон баталгаа болж байдаг.

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Хэзээч, хаана ч, ямар ч үед Та ердөө л бидэнд мэдэгдчих, бид бусдыг нь хийнэ. Даатгал хийлгэх гэдэг цаг хугацаа шаардсан нүсэр ажил биш болсон шүү.