Байгууллагын даатгал
Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Энэ даатгалаар юу юуг даатгуулах боломжтой байдаг вэ? Зах зээлийн эдийн засгийн үед бизнесийн эрсдэл гэж нэлээд түвэгтэй зүйл бий. Жишээ нь л гэхэд гайгүй сайхан хүнсний үйлдвэр байгуулаад ашиг орлоготой ажиллаж байтал тоног төхөөрөмж эвдрээд яаж ч болохгүй болбол яах вэ?

Бараа материалын үлдэгдлийн даатгал

Бараа материалын үлдэгдлийн даатгал

Энэхүү даатгал нь  агуулах, сав дэлгүүрийн лангуун дээр байгаа бараа материалыг даатгаж тэдний бүрэн бүтэн байдлыг хангах ба санхүүгийн гэнэтийн хохирлоос сэргийлнэ.

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Энэхүү тусгай нөхцөлийн даатгалын зүйл нь хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа, даатгуулагчийн удирдлага дорх ажилтныамь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулснаас үүсэх хуулийн хариуцлага байна.