Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Description

Тээвэрлэгчтэй хийсэн гэрээнээс үл  хамааран ямар ч тээвэрлэлтийн үед хохирол учирах магадлалтай байдаг. Иймд бид ачаа тээврийн эздэд найдвартай  даатгалын хамгаалалтыг санал болгож байна.

Даатгалын зүйл

 • Дэлхийн өнцөг булан бүр лүү бүх төрлийн ачаа, бараа

 • Тээвэрлэлтийн зардал

 • Хүлээгдэж буй ашиг

Даатгалын эрсдэл

 • Олон улсын худалдааны байгууллагын гаргасан A,B,C нөхцөлд тусгагдсан эрсдлүүд

Даатгалын үнэлгээ

 • Ачааны зөвхөн өртөгөөр

 • Эсвэл ашиг, зардал шингэсэн үнээр

Даатгалын хугацаа

 • Агуулахаас агуулах хүртэл

 • Нэмэлтээр хэрэв ачаа бараа үзэсгэлэнд тавигдаж байвал тэр үе хамаарч болно.

Даатгалын хураамжинд нөлөөлөх хүчин зүйл

 • Сонгох эрсдэл

 • Ачааны төрөл

 • Сав баглаа

 • Маршрут

 • Тээврийн төрөл

 • Даатгуулах хэлбэр

 • Нэг удаа

 • Нээлттэй