Дотоод ачаа тээврийн даатгал

Description

Монголын нөхцөлд тээвэрлэлт хийх дэд бүтцийн тааруу хөгжлийн шалтгаалан шороон замаар тээвэрлэх шаардлага гардаг. Иймд бид ачаа тээврийн эздэд найдвартай  даатгалын хамгаалалтыг санал болгож байна.

Даатгалын зүйл

Бүх төрлийн ачаа, бараа

Даатгалын эрсдэл

Бүх төрлийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ

Ачааны  өртөгөөр

Даатгалын хугацаа

Хүрэх газар хүртэл

Даатгалын хураамжинд нөлөөлөх хүчин зүйл

Ачааны төрөл

Сав баглаа

Маршрут

Тээврийн төрөл

Даатгуулах хэлбэр

Нэг удаа

Нээлттэй