Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Description

Энэхүү даатгалын онцлог нь даатгалын зүйл хувьд өндөр үнэлгээ бүхий байдаг. Аливаа байгууллагын эдгээр үнэтэй техник хэрэгслийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалахаас түүнээс шалтгаалж бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдахаас сэргийлнэ.

Даатгалын зүйл

 • Даатгалын эзэмшил болон хариуцлагад байгаа   хүнд даацын техник, тоног төхөөрөмж

Даатгалын эрсдэл

 • Галын

 • Байгалийн

 • Газар хөдлөлтийн

 • Ашиглалтын үеийн

 • Нэмэлт хураамжийг үндэслэн тээвэрлэлтийн үеийн зам тээврийн хөдөлгөөний нэмэлт эрсдэлээс даатгана. 

Даатгалын үнэлгээ

 • Зах зээлийн үнэ

 • Даатгалын хураамжинд нөлөөлөх хүчин зүйл

 • Тээвэрлэх маршрут

 •  Ажиллах нутаг  дэвсгэр

 • Техникийн марк

 • Үйл ажиллагааны чиглэл