Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтын маягт

Даатгалын тохиолдолын тодорхойлолтын маягтыг зам тээврийн осол, зөрчилд өртсөн, ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учраагүй осолд өртсөн жолооч нар  харилцан тохиролцож, зөвшөөрсөн тээврийн хэрэгслийн жолооч бөглөнө.

Зам тээврийн ослын улмаас эд хөрөнгөд хохирол учирсан бол жолооч нь харилцан зөвшөөрч гарын үсэг даатгалын тохиолдолын маягтыг үндэслэн зохих шурмын дагуу нөхөн төлбөр гаргуулж болно.

Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтын маягтыг энд дарж татаж авна уу.