Таньд ойрхон бидний үйлчилгээ

Соёмбо Даатгал ХХКомпани нь 100 хувь үндэсний хөрөнгө оруулалттай, даатгалын шинэ дэвшилтэт программ хангамж  нэвтрүүлэн ажиллаж буй даатгалын компани юм. Бидний үнэт зүйлсийн нэг болсон мэргэжлийн чадварлаг менежментийн баг амжилттайгаар ажиллан өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 122 хувь буюу 2,2 дахин өсгөж компанийн үнэ цэнийг нэмэгдүүллээ.

Даатгалын дуудлагын үйлчилгээний  77220707 дугаарыг нээн ажиллуулж харилцагч бүхэндээ ойр байж тэдний ажил амьдралд нь эрсэлээ удирдахад нь туслаж амжилттайгаар ажиллаж байна.